سفارش من چگونه ارسال می شود؟

تهران :        
سفارشات در تهران پس از ثبت به آسانی در همان روز تحویل داده خواهد شد.

سایر استان ها و شهرستان ها:   
سفارشات در سایر استان ها پس از ثبت بین 1 تا 3 روز کاری تحویل داده خواهد شد.
در صورت پرداخت کامل مبلغ محصول خود و درخواست مشتری امکان ارسال سریع چند ساعته توسط باربری(اتوبوس)وجود دارد
.